всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 24 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Шумен
община
Смядово
землище
Бял бряг
площ/дка
14
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1250
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт