всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 39 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Търговище
землище
Търговище
площ/дка
10
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1400
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт