всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 31 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Шабла
землище
Горун
площ/дка
5
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2100
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
040010
e-mail
телефон за контакт