всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 20 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Елин Пелин
землище
Елин Пелин
площ/дка
1.81
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
092003
e-mail
телефон за контакт