всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 20 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Гешаново
площ/дка
13
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1800
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Райков
телефон за контакт
0877239723
име на фирма
''Райков Имоти''
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено