всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 41 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Добрич
землище
Хитово
площ/дка
10
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1750
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Н.Недев
телефон за контакт
0878622109;0893315489
агенция
БОНУС
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.