всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 53 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Силистра
община
Дулово
землище
Овен
площ/дка
37
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2450
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Savina
телефон за контакт
0894981183
име на фирма
ИКИМ - Еоод
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
F