всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 42 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аксаково
землище
Долище
площ/дка
11
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
690
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Savina
телефон за контакт
0894981183
име на фирма
ИКИМ - Еоод
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
F