всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 15 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София-град
община
Столична
землище
Балша
площ/дка
11.17
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
10000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
053010
e-mail
телефон за контакт