всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 13 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Ямбол
община
Тунджа
землище
Генерал Тошево
площ/дка
15
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
между 30 и 40
No на имот
026067
e-mail
лице за контакт
Нели Атанасова
телефон за контакт
0899019958 0877791922
агенция
"ФАВОРИТ ИМОТИ" ЕООД
град /област
Ямбол
skype
не е посочено
web site
www.imotifavorit.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.