всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 32 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Сунгурларе
землище
Сунгурларе
площ/дка
311
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
579
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт