всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 10 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Аврен
землище
Юнак
площ/дка
1.6
категория
4
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
600
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
038009
e-mail
лице за контакт
Васил Василев
телефон за контакт
0898733348
агенция
КАМЧИЙСКИ ЛАГОВЕ ЕООД
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.