всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 12 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Любимец
землище
Дъбовец
площ/дка
50
категория
5
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
600
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Поли Василева
телефон за контакт
0889 300131
агенция
ПОЛИ
град /област
София
skype
poly-imoti
web site
www.imoti-poly.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.