всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 15 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Хасково
землище
Хасково
площ/дка
3000
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1450
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Поли Василева
телефон за контакт
0889 300131
агенция
ПОЛИ
град /област
София
skype
poly-imoti
web site
www.imoti-poly.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.