всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 22 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Ямбол
община
Елхово
землище
Жребино
площ/дка
22
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Неда Карска
телефон за контакт
0896057577;0894676808
агенция
Бул Агро Пропъртис
град /област
Ямбол
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.