всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 28 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Ветрино
землище
Ветрино
площ/дка
115
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1800
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
адв. Георгиев
телефон за контакт
0894 66 39 38
агенция
"ДОБРУДЖА"
град /област
Варна
skype
https://bazar.bg/ads/user/36762
web site
https://bazar.bg/ads/user/36762
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.