всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 77 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Плевен
община
Гулянци
землище
Гулянци
площ/дка
12
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1300
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
18099.199.203
e-mail
телефон за контакт