всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 87 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Силистра
община
Ситово
землище
Попина
площ/дка
8
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1550
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Велимир Друмев
телефон за контакт
0889507474
агенция
Сигма-Д
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
www.sigmazemi.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.