всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 25 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Шабла
землище
Ваклино
площ/дка
8.5
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3000
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт