всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 34 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Елена
землище
Елена
площ/дка
3.808
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
039717
e-mail
телефон за контакт