всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 10 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Враца
община
Роман
землище
Долна Бешовица
площ/дка
30
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт