всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 69 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Стражица
землище
Камен
площ/дка
5.907
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
017018
e-mail
телефон за контакт