всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 16 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Разград
община
Лозница
землище
Синя вода
площ/дка
10
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1350
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
071006
e-mail
лице за контакт
Тамер Сами Байрам
телефон за контакт
+359898912944
име на фирма
не е посочено
град /област
Разград
skype
не е посочено
web site
не е посочено