всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 104 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Шумен
община
Нови пазар
землище
Зайчино ореше
площ/дка
36
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1430
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Владислав Пенев
телефон за контакт
0898776974
агенция
Кавланд 2005 ЕООД
град /област
Шумен
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.