всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 70 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Долни чифлик
землище
Гроздьово
площ/дка
16
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1199
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
000000
e-mail
лице за контакт
Марков
телефон за контакт
0896453161
агенция
bulzemq
град /област
Варна
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.