всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 24 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Шабла
землище
Шабла
площ/дка
10
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2200
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Галин Димитров
телефон за контакт
0885838354
агенция
Адрес Недвижими имоти - гр.Балчик
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.