всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 38 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Генерал Тошево
землище
Александър Стамболийски
площ/дка
85
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2650
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Илко Стоев
телефон за контакт
052/ 61 00 70 , 0888/70 54 67
агенция
Североизточни имоти ЕООД
град /област
Варна
skype
ilkostoev1
web site
northeastbg.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.