всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 61 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Варна
община
Долни чифлик
землище
Солник
площ/дка
46
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
550
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт