всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 33 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Балчик
землище
Соколово
площ/дка
20
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2650
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Валентина Иванова
телефон за контакт
0898324499 ,
агенция
ВИКИ
град /област
Добрич
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.