всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 29 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Добрич
община
Тервел
землище
Професор Златарски
площ/дка
15.751
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1600
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт