всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 9 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Поморие
землище
Медово
площ/дка
17.897
категория
7
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
47651.14.117
e-mail
лице за контакт
Димитър Каранлиев
телефон за контакт
0878559100; 0878559101; 0878559103; 056/801985
агенция
KARANLIEV COMPANY
град /област
Бургас
skype
dimitar_karanliev
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.