всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Любимец
землище
Оряхово
площ/дка
22.058
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
700
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 20 и 30
No на имот
079003
e-mail
телефон за контакт