всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 28 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Сливен
община
Сливен
землище
Злати войвода
площ/дка
15.6
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
950
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Нели Атанасова
телефон за контакт
0899019958 0877791922
агенция
"ФАВОРИТ ИМОТИ" ЕООД
град /област
Ямбол
skype
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти
web site
www.imotifavorit.com
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.