всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 18 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Харманли
землище
Поляново
площ/дка
25.999
категория
5
начин на трайно ползване
лозе
цена лв/дка
400
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт