всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 14 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Карнобат
землище
Сигмен
площ/дка
17
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Красимир Кръстев
телефон за контакт
044/662875 0888255916
агенция
KIM
град /област
Сливен
skype
kimi0133
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.