всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 15 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Горна Оряховица
землище
Долна Оряховица
площ/дка
6
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1200
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
093012
e-mail
телефон за контакт