всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 10 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Велико Търново
община
Горна Оряховица
землище
Стрелец
площ/дка
5
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
065037
e-mail
телефон за контакт