всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 4 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Пловдив
община
Първомай
землище
Дълбок извор
площ/дка
4.061
категория
3
начин на трайно ползване
пасище/мера/ливада
цена лв/дка
600
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
112601
e-mail
лице за контакт
Земи Северозапад
телефон за контакт
0879690938
агенция
libra
град /област
Враца
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.