всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 6 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София-град
община
Столична
землище
Кътина
площ/дка
5
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
2500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
над 40
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Земи Северозапад
телефон за контакт
0879690938
агенция
libra
град /област
Враца
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.