всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 4 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
София
община
Ботевград
землище
Ботевград
площ/дка
2.766
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
3000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
041010
e-mail
лице за контакт
Земи Северозапад
телефон за контакт
0877775727
агенция
libra
град /област
Враца
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.