всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 4 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Плевен
община
Плевен
землище
Плевен
площ/дка
2.033
категория
1
начин на трайно ползване
друго
цена лв/дка
3000
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
лице за контакт
Сивил Килиджийски
телефон за контакт
0877775727
агенция
libra
град /област
Враца
skype
не е посочено
web site
не е посочено
допълнителна информация
Информация се предоставя само за активните агенции за земя.