всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 8 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Хасково
община
Тополовград
землище
Владимирово
площ/дка
37
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт