всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 1 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Пловдив
община
Карлово
землище
Певците
площ/дка
5.5
категория
6
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
800
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
065100
e-mail
лице за контакт
Нисимов
телефон за контакт
0877089460
име на фирма
Нисимов
град /област
Пловдив
skype
не е посочено
web site
не е посочено