всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 7 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Търговище
община
Попово
землище
Славяново
площ/дка
4.361
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
не
изплащана рента лв/дка
няма
No на имот
020074
e-mail
лице за контакт
Ивелина Христова
телефон за контакт
0879 511 430
име на фирма
не е посочено
град /област
Търговище
skype
не е посочено
web site
не е посочено