всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Стара Загора
община
Братя Даскалови
землище
Мирово
площ/дка
30
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1100
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт