всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 70 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Шумен
община
Каолиново
землище
Сини вир
площ/дка
50
категория
3
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
1500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт