всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 36 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Враца
община
Мездра
землище
Горна Бешовица
площ/дка
30
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
550
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
между 30 и 40
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт