всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 17 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Средец
землище
Долно Ябълково
площ/дка
20
категория
5
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
500
договор за наем/аренда
не е посочено
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
не е посочено
e-mail
телефон за контакт