всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 14 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Перник
община
Радомир
землище
Старо село
площ/дка
5
категория
4
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
800
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
065026
e-mail
телефон за контакт