всички детайли на обява "ПРОДАВА"

виж всички обяви в землището

обявата е посетена 9 пъти

информация за обявата
информация за контакт
област
Бургас
община
Бургас
землище
Рудник
площ/дка
7
категория
9
начин на трайно ползване
нива
цена лв/дка
750
договор за наем/аренда
да
изплащана рента лв/дка
не е посочено
No на имот
015039
e-mail
телефон за контакт